Kikuni Masahiko no Jantoushi Dora Ou (Super Nintendo)

Voices: