Katou Hifumi Kudan Shougi Club (Super Nintendo)

Voices: