Ippatsu Gyakuten: Keiba Keirin Kyoutei (Super Nintendo)

Voices: