Habu Meijin no Omoshiro Shougi (Super Nintendo)

Voices: