Crayon Shin-chan: Arashi wo yobu Enji (Super Nintendo)

Voices: