Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin: KanKen DS (Nintendo DS)

Voices: