Tottoko Hamtaro Haai! Hamu-chans no Hamu Hamu Challenge! Atsumare Haai! (Nintendo DS)

Voices: