Taitsu-kun: Joushi ga Okori-nikui Sawayaka Manners (Nintendo DS)

Voices: