Naruto Shippuuden: Saikyou Ninja Daikesshuu 5 - Kessen! 'Akatsuki' (Nintendo DS)

Voices: