Naruto Shippuuden: Saikyou Ninja Daikesshuu - Gekitou! Naruto vs. Sasuke (Nintendo DS)

Voices: