Naruto: Saikyou Ninja Daikesshuu 3 (Nintendo DS)

Voices: