Kou Rate Ura Mahjong Retsuden Mukoubuchi: Goburei, Shuuryou desu ne (Nintendo DS)

Voices: