Kiku! Kaku! Kotoba wo Fuyasu! Hajimete no Eigo Training (Nintendo DS)

Voices: