Kanshuu Nippon Joushikiryoku Kentei Kyoukai: Imasara Hito ni wa Kikenai Otona no Joushikiryoku Training DS (Nintendo DS)

Voices: