Kambayashi Shiki Nouryoku Kaihatsu Hou: Unou Kids DS (Nintendo DS)

Voices: