Gintama Gin-Ou Quest: Gin-san ga Tenshoku shitari Sekai wo Sukuttari (Nintendo DS)

Voices: