Fire Emblem: Shin Ankoku Ryuu to Hikari no Ken (Nintendo DS)

Voices: