DS Nishimura Kyotaro Suspense 2: Fukushuu no Kage (Nintendo DS)

Voices: