Daredemo Kantan! Watanabe Akira no Tsume Shougi (Nintendo DS)

Voices: