Asonde Shougi ga Tsuyoku naru!! Ginsei Shougi DS (Nintendo DS)

Voices: