Asonde Igo ga Tsuyoku naru!! Ginsei Igo DS (Nintendo DS)

Voices: