Akagawa Jirou Mystery: Tsuki no Hikari (Nintendo DS)

Voices: