Paneltia Story: Karen no Daibouken (Sega Saturn)

Voices: