Mahjong Gakuensai DX Zenjitsu ni Matsuwaru Funsenki (Sega Saturn)

Voices: