Tokimeki Memorial Pocket-Sports (Game Boy)

Voices: