Chibi Maruko-chan-Maruko Deluxe (Game Boy)

Voices: