Gyuwanburaa Jiko Chuushinha: Katayama Masayuki no Mahjong Doujou (Sega Genesis)

Voices: