Tsuyoshi Shikkarishinasai Taisen Puzzle-Dama (Super Nintendo)

Voices: