Saibara Rieko no Mahjong Hourouki (Super Nintendo)

Voices: