Shodai Nekketsu Kouha Kunio-Kun (Super Nintendo)

Voices: