Sougou Kakutougi Astral Bout 2: The Total Fighters (Super Nintendo)

Voices: