Pachinko Tetsujin: Shichiban Shoubu (Super Nintendo)

Voices: