Nobunaga no Yabou Tenshouki (Super Nintendo)

Voices: